Welkom bij Dreslion.nl

De oude WordPress-versie waar Dreslion.nl op gebaseerd was, zorgde voor teveel toestroom van ongewenste gebruikers. De website is nu technisch geupdate, maar de inhoud is ff vervallen. Als er weer tijd voor is, zal alle informatie over kooikerhondjes en andere onderwerpen weer worden toegevoegd.

Het heeft geen zin ons te vragen naar puppies of nesten. Wij hebben er nu geen en ook niet gepland de komende jaren.

Voor informatie over gezondheid en fokkerij kunt altijd bij ons terecht.

Dirk en Esther de Leeuw.